Home                        O pohone LPG                         O nás                         Galéria                         Kontakt

  Postup pri prestavbe

  Cenník

  Návratnosť prestavby

  Primazávanie
  ventilov

  Kvalita plynu

  Čerpacia stanica
     


Ochrana ventilov a ich sediel pri prevádzke na LPG


Aditívum obsahuje zložky, ktoré poskytujú kvalitnú ochranu ventilom a ventilovým sedlám (náhrada prísady olova do predtým používaného benzínu SUPER). Táto prísada čistí celý priestor valca od karbónových usadenín, utvára ochranný film na povrchu ventilov a ventilových sedlách. Maximalizuje tak ich kontakt čím dochádza k odvedenieniu teploty z ventilov.  Zabráňuje tak závažnému poškodenie ventilových sediel,
ventilov, voditiet a ventilových gufier.

Mnohoročné skúsenosti s prestavbami a tiež prevádzkou automobilov na pohon LPG preukázali, že opotrebovanie ventilových sediel je problémom niektorých motorov prestavaných na plyn. Olovo v benzíne SUPER pokrýva a chráni ventily a ventilové sedlá proti opotrebovaniu. Bezolovnatý benzín obsahuje nekovové prísady, ktoré vykonávajú podobnú funkciu ako olovo.

Neprítomnosť akýchkoľvek chrániacich prísad (aditív) pri plyne plus vyššia teplota spaľovania môžu viesť opotrebeniu ventilových sediel, zadieranie driekov ventilov, prehriatie tesniacich fufier a tým spôsobený presak oleja do valca v najhoršom prípade zalepeniu tesniacich krúžkov a strate komresie.
Preto teraz naša a mnohé profesionálne dielne montujúc plynové zariadenia zahŕňajú do prestavby aj inštaláciu systému na primazávanie ventilov.

Aditívum nie je bežné mazivo. Obsahuje zložky nahrádzajúce olovo, ktoré poskytujú kvalitnú ochranu horúcim, suchým ventilom, ventilovým sedlám a driekom ventilov. 1liter vysoko koncentrovaného aditíva zaistí ošetrenie prevádzky motora v priebehu cca 10 000 - 15 000 km čo obnáša úplne zanedbateľný náklad.

Plyn LPG sa spaľuje pri vyžšej teplote než benzín a nedodáva žiadne mazivo ventilom, ventilovým sedlám a driekom ventilov. Zariadenie na primazávanie ventilov bolo vyvinuté, aby do palivovej zmesi dodávalo aditívum.

 

Dôvody prečo použiť systém na primazávanie ventilov

    poskytuje kvalitnú ochranu ventilom a ventilovým sedlám
    nahrádza olovo bezolovnatým mazivom
    zvyšuje palivovú hospodárnosť
    odstraňuje karbónové usadeniny a spaliny z priestoru valca
    zvyšuje životnosť a ťah motora
    znižuje škodlivé emisie
    pomáha eliminovať predčasný zážih
    redukuje nebezpečenstvo drahých opráv hlavy a ventilov motora

       
Vzhľadom k cene rovnajúcej sa v dnešnej dobe jednej alebo pár plným nádržiam benzínu a vysokej miere efektivity účinku tohto prípravku odporúčame aplikáciu tohto systému všetkých vozidiel prestavaných na pohon LPG

 Ako pracuje Flashlube Valve Saver Kit