Home                        O pohone LPG                         O nás                         Galéria                         Kontakt

  Postup pri prestavbe

  Cenník

  Návratnosť prestavby

  Primazávanie
  ventilov

  Kvalita plynu

  Čerpacia stanica

Kvalita plynu

Trh deformuje rafinát

Niektorí obchodníci s LPG s vidinou rýchleho zisku zarábajú na nekvalitnom LPG.. Na trh sa dostávajú výrobky z rafinérií, ktoré nie sú primárne určené ako palivo do motorových vozidiel. Jedná sa o takzvaný rafinát - plynnú zmes, ktorá má na rozdiel od LPG (zmes propán-butánu) vyšší podiel butánu a zvlášť buténu. Tieto výrobky sú bežne dostupné na trhu a rafinérie je predávajú napríklad pre ďalšiu chemickú výrobu. Keďže tieto výrobky majú nižšiu cenu ako, normálne LPG, sú atraktívne pre niektoré špekulantov. Niekedy ani predajca na čerpacej stanici nemusí vedieť, akú kvalitu vlastne preberá, ale ak niekto kupuje LPG za veľmi nízku cenu, tak to má vždy nejaký háčik.

 
Závady v kvalite LPG

Najčastejšie závadou je nižšie oktánové číslo (tj OČMM menšie ako 89). To je spôsobené práve vysokým obsahom rafinátu. Nízke oktánové číslo vedie k nepravidelnému chodu motora.
Ďalším častým nedostatkom, s ktorým sa môžu zákazníci u LPG stretnúť, je vysoký obsah síry. Podiel síry v LPG si seriózne firmy zvlášť starostlivo kontrolujú, pretože vysoký obsah síry môže viesť, okrem zhoršovania emisií zo spaľovania, tiež k

naleptaniu komponentov palivového systému a poškodeniu funkčných častí reduktora a membrán reduktora.

V neposlednej rade dochádza aj k nadmernému znečisteniu filtrov.


LPG občas trápi aj nízky tlak plynu, čo môže spôsobovať problémy najmä v zime. Ak tlak pár pri zimných teplotách klesne pod atmosferický tlak, klesá výkon motora, ktorý nemá dostatok paliva, alebo sa motor úplne zastaví. Nízky tlak pár býva opäť spôsobený vyšším obsahom butánu, u ktorého je pri teplotách pod 0 ° C tlak pár nižší ako tlak okolitého vzduchu. Preto sa v zime predáva LPG s vyšším obsahom propánu ako butánu.

 
Dôsledky predaja nekvalitného LPG


Zlá kvalita LPG všeobecne spôsobí vyššiu spotrebu paliva. Ak sa motoru nedostáva požadovaného výkonu z paliva, tak si jednoducho vezme viac paliva. Tým sa zvýši spotreba a zníži sa dojazd vozidla. V prípade načerpanie závadného LPG hrozia ale aj vážnejšie dôsledky - poškodenie automobilu. Mechanickými časticami môže dôjsť k poškodeniu ventilov a ventilových sediel, prípadne aj katalyzátora. Ten sa môže poškodiť aj spaľovaním oleja obsiahnutého v LPG. V prípade režimu jazdy v takzvanej chudobnej zmesi môže dôjsť k zalepeniu, upchatiu LPG sústavy.

Pri natankovaní nekvalitného LPG môže laik nadobudnúť dojem, že LPG nie je vhodným palivom. To môže nakoniec viesť k tomu, že na LPG zanevrie..